Skip to main content
Nabídka pro
 • Albert Česká republika
 • 29.09.2020

Vedení online školení pro interní trenéry

 • Připravit trenéry společnosti na vedení virtuálních workshopů
 • Zachovat atraktivitu stávajících tréninků
 • Získat potřebnou sebedůvěru při využívání on-line nástrojů MS Teams

1: Pre-Work

 • Definice klíčových kompetencí pro vedení on-line workshopů
 • Cíle workshopu
 • Harmonogram
 • Tréninkový manuál
 • FAQ
 • Otázky pro účastníky

2: Modul I

 • 6 základních principů pro vedení on-line workshopů
 • Příprava on-line tréninků
 • Cíl, koncept, smysl
 • Interaktivní virtuální nástroje
 • PowerPoint – tipy a triky pro virtuální tréninky

3: Přenos do praxe

 • Které informace z modulu I využijete?
 • Na které dovednosti či kompetence se chcete zaměřit příště?
 • Domácí úkol:
  • Revize stávajících tréninkových materiálů
  • Zopakování všech interaktivních funkcí v MS Teams

4: Modul II

 • Navazování vztahů a budování důvěry v on-line prostoru
 • Vlastní vedení on-line tréninku
 • Není to o Tobě, je to o nich aneb jak se mění pravidla komunikace
 • Facilitace a interakce ve virtuální místnosti
 • Zvládání obtížných situací

5: Osvědčení


O trenérovi

Jmenuji se Václav Strnadel a jsem lektor soft-skills. Více než 20 let se zabývám osobním rozvojem, komunikací a týmovou spoluprací.

Fascinuje mě lidský mozek. Jak a co si pamatujeme. Proč zapomínáme. Jak se naučit skutečně cokoliv. Jak správně volit slova, abychom prodali svou myšlenku. Jak motivovat sebe i ostatní. Jak rychle zvýšit potenciál jednotlivců i celých týmů.

Jsem advokátem gamifikace a zážitkového vzdělávání. Nejrychleji se učíme diskuzí a vlastním prožitkem. Pomáhám přenášet interakci, emoce a zážitky do online prostoru.

Česky nebo anglicky, offline nebo online, s rozvojem interních trenérů jsem pomáhal např. v těchto společnostech: Microsoft ČR, Atlas Copco, PPG Industries, Dixons Carphone, Zebra.

Cenová nabídka

WORKSHOP
ROZSAH
CENA BEZ DPH
Modul I
4 hodiny
22.000 Kč
Modul II
4 hodiny
22.000 Kč

Cena zahrnuje:

 • Přípravu a realizaci workshopů
 • Pre-work dotazník a materiály pro účastníky
 • Výstupy z workshopu ve formě pdf dokumentu
 • Výstupní zprávu pro zadavatele
 • Osvědčení

Kontaktujte nás

Vedení online školení pro interní trenéry Albert