Skip to main content

WORKSHOP TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Přenos do praxe

Napište, které poznatky z dnešního workshop jsou pro vás nejdůležitější.
Zaměřte se na to, co jste si uvědomili u sebe a co vám pomůže být ve vaší práci efektivnější.

algeco

Nejdůležitější poznatky z workshopu:

Situace, ve kterých můžete dané poznatky využít:

Jaký to bude mít přínos pro vás a váš tým: