Skip to main content

KION Follow up 1. krok

Vážený účastníku Leadership workshopu,
aby se Vám co nejlépe podařilo přenést získané poznatky do praxe, chceme Vás požádat o zpracování následujících 2 bodů:

Individuální domácí úkol

1. Zamyslete se nad nejdůležitějšími poznatky z workshopu. Vyberte 2 – 3 z nich, které mají největší vliv na Vaši současnou roli a spolupráci s ostatními. Můžou se týkat Vašich dominantních charakteristik, Vaší práce na projektech či vedení lidí (viz Lanovka). Pokud si nejste jistí, otevřete si poznámky ze skript :)

Moje 2 - 3 nejdůležitější poznatky z workshopu, a ve kterých situacích/oblastech mé práce můžu dané poznatky využít, aby byly přínosné a měly pozitivní efekt?


KION Follow up