Skip to main content

Hodnocení workshopu

Obsah workshopu splnil má očekávání
Získané znalosti mi rozšířily obzor, využiji je v práci
Hodnocení lektora