Skip to main content

Hodnocení workshopu

Obsah workshopu splnil má očekávání
Získané znalosti mi rozšířily obzor, využiji je v práci
Jaká byla kvalita workshopu z technického pohledu (zvuk, obraz, rychlost…)
Hodnocení lektora
Hodnocení workshopu