Skip to main content

The 7 Wastes – eliminace plýtvání
Nový simulační workshop

azteka manazerske dovednosti

Vysoké pracovní nasazení často neznamená vysokou efektivitu. Naopak. Pracovní tempo a tlak, který na sebe vytváříme, vede spíše ke snížení motivace a poklesu výkonu. V našem novém simulačním workshopu se zaměříte na své úkoly a týmové projekty. Najdeme procesy, které vytváří přidanou hodnotu. Pojmenujeme a zbavíme se neefektivních postupů. Získáte tak více času pro to, co je skutečně důležité.

V jakých oblastech ztrácíme nejvíc?

Co naši účastníci uváděli jako největší ztráty?

Co patří mezi 7 nejčastěji zmiňovaných ztrát?


 • Nepochopení skutečných potřeb zákazníka
 • Meetingy a porady
 • Čas strávený špatným předáváním informací
 • Nevyužití kapacit týmu
 • Zabývání se detaily
 • Bezdůvodný perfekcionismus
 • Neznalost lidí v týmu a jejich kompetencí
Co si účastníci přenesou do praxe?

 • Efektivní komunikaci a lepší plánování
 • Principy budování vztahů se zákazníky
 • Osobní zodpovědnost v rámci týmové spolupráce
 • Výhody průběžného zlepšování
 • Využívání zpětné vazby v týmu