Skip to main content

Leadership akademie mají potenciál

Jenže…je k tomu potřeba ‚něco navíc‘, aby byly úspěšné. Jaké jsou naše zkušenosti?
1.
Začněte od vlastního potenciálu účastníků. Jaké jsou jejich silné stránky? Kde mají největší talent? Jakou mají motivaci na sobě pracovat? Pomozte jim zorientovat se sami v sobě.
2.
Nastavte cíle (pro skupinu i jednotlivce). Obvyklé ‚stanu se team leaderem‘ nestačí.
3.
Zapojte účastníky do designu jednotlivých témat. Většinou máme představu, co by mělo být obsahem jednotlivých workshopů. Když se zeptáme také účastníků, poskytnou nám zajímavý, a mnohdy přesnější obrázek toho, co je zajímá.
4.
Plánujte workshopy s odstupem minimálně 3-4 týdnů. Poskytnete tak dostatek prostoru na přenos do praxe. Pokud je to možné, propojte s dalšími formami rozvoje. Mentoring, shadowing, buddy systém apod.
5.
Průběžně vyhodnocujte a oceňujte dosažené výsledky. Soft-skills se zdají neměřitelné, ale snaha a úsilí, které tomu budoucí leadeři věnují, jsou dobře rozpoznatelné.
6.
Každý rozvoj vyžaduje trénink a čas. Proto netlačte na pilu. Chyby jsou součástí učení. Mnohdy tou nejcennější.
Leadership akademie mají potenciál