Skip to main content

Dobrý manažer je spravedlivý, ale dělá mezi zaměstnanci rozdíly. Jak?

Na jednoho cukr, na druhého bič? No dobře, to je asi trochu silné tvrzení :). Ale to, že každý zaměstnanec je jiný a dobrý leader ví, jak s jednotlivými lidmi pracovat a jak je motivovat, to pravda je. Pomoci jim v tom může takzvaný situační leadership.

To, jak jednotliví zaměstnanci pracují, co je motivuje a jaké podávají výkony, ovlivňuje spousta faktorů - jejich současná situace, charakter, vlastnosti, vzdělání i zkušenosti. “Občas nás manažeři na školeních žádají o univerzální návod, jak vést lidi. To se učí špatně. Situační leadership se tomu ale nejvíce přibližuje,” říká Pavla Líčeníková z Azteky a pokračuje: “Pokud tedy hledáte návod, jak podporovat zaměstnance podle jejich individuálních potřeb, tato teorie vám může cestu usnadnit.”

Situační leadership je manažerská metoda, kdy manažer upravuje svůj přístup podle jednotlivých potřeb svých zaměstnanců. Představte si například, že jste právě přijali nového člena do týmu. Je to junior, který je připravený nasávat nové zkušenosti a učit se.

azteka manazerske dovednosti
  • Jaký styl vedení zvolíte, aby se vám podařilo co nejlépe ho začlenit do týmu? Hodíte ho do vody? “Začátečníkům je potřeba ukázat cestu. Očekávají, že jim manažer řekne, co mají dělat a jak to mají dělat. Že je bude povzbuzovat a bude jim průvodcem,” vysvětluje Pavla.
  • A naopak, jaký styl vedení zvolíte u kolegy, který u vás pracuje už 10 let a patří ke špičce? Ten za “ručičku” asi vodit nepotřebuje. “To po několika letech zkušeností může být mnoha lidem nepříjemné a může to zlikvidovat jejich motivaci být aktivní a dál se seberozvíjet,” dodává Pavla.

Všechny tyto situace a otázky kolem řešíme v AZTEKA na našich leadership workshopech.

Manažeři si mohou vyzkoušet, jaký je jejich preferovaný styl vedení a jak ho můžou přizpůsobit potřebám svých zaměstnanců.

Nakoukněte pod pokličku

Během našeho praktického sezení si například shrneme čtyři základní styly vedení a jak je aplikovat v praxi:

  1. Delegování: Pokud má zaměstnanec bohaté zkušenosti a znalosti můžete ho nechat svobodněji pracovat na projektech, aby se cítil zapojený a vnímal, že mu důvěřujete.
  2. Podporující: Pokud má zaměstnanec už určité zkušenosti, ale není si jistý ohledně nových úkolů, podporujte ho a povzbuďte. Bude mít pocit, že za ním stojíte, a že se na vás může v případě potřeby obrátit.
  3. Coaching: Pokud je zaměstnanec nejistý, potřebuje si ujasnit priority a získat větší sebedůvěru, využijte koučovací otázky a poskytněte mu konstruktivní zpětnou vazbu, která mu pomůže rozvíjet jeho schopnosti.
  4. Direktivní: Tento název je trochu zavádějící, nicméně vyjadřuje vedení formou jasných instrukcí. Nováček v týmu nejvíce ocení, když mu srozumitelně sdělíte, co a jak má dělat. Seznamte jej s pravidly a dejte mu dostatek informací, aby věděl, co se od něj očekává.

Je důležité si pamatovat, že každý člen týmu je jiný a potřebuje i odlišný druh vedení. Dobří manažeři na toto pravidlo vždy myslí. A jejich zaměstnanci to brzy ocení.